PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

“De Opruimers” kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten ,  “De Opruimers” , en/of omdat u zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan “De Opruimers” verstrekt. “De Opruimers” kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

“De Opruimers” gegevens nodig heeft

“De Opruimers” verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan “De Opruimers” uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 


HOELANG “De Opruimers” GEGEVENS BEWAART

“De Opruimers” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaart indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

“De Opruimers” verstrekt uw persoonsgegevens allen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van”De Opruimers” worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens dei uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. “De Opruimers” gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN VREWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar deopruimers2020@gmail.com. “De Opruimers” zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

“De Opruimers” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van, “De Opruimers” maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zij of ere aanwijzingen zijn dat van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door “De Opruimers” verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact  met “De Opruimers” op via deopruimers2020@gmail.com .

https://www.deopruimers.be is een website van, “De Opruimers”

“De Opruimers”is als volgt te bereiken:

POSTADRES en VESTIGINGSADRES: Helsinkistraat 21, 2660 Antwerpen

TELEFOON: 0470 967 224

E-MAIL ADRES: deopruimers2020@gmail.com